Materiály

Nejčastěji používáme hydroizolační vrstvy z PVC folií nebo asfaltových pásů. Jako tepelněizolační vrstvy používáme nejčastěji desky z pěnového polystyrenu nebo minerálních vláken.